Lørdag den 18. juni 2011 fejrer skolen 100 års jubilæum.

Ja, vi begynder faktisk mindst 2 uger før med alle mulige forberedelser på skolen. 

Meget af det eleverne arbejder med, vil I kunne se om lørdagen.

Noget vil være som i ”de gode gamle dage”- andet vil vise skolen, som den er år 2011.

Hvad skal vi med et jubilæum?

Vi tænker, at det giver os en mulighed for at få lidt perspektiv i vores liv omkring skolen.

Hvad er der blevet af de bygninger, som i 1911 blev betragtet som flotte og meget moderne?

Hvordan har undervisningen ændret sig?

Meget vigtigt ved et jubilæum er at snakke med klassekammerater fra dengang - og undre sig over, at de andre er kommet til se ældre ud.

Vi håber I alle, såvel gamle elever, lærere og bestyrelsesmedlemmmer, vil tage godt imod invitationen og støtte op om arrangementet.